top of page

אילן - ילד אומנה - 17

אילן הגיע לערב החג עם חולצה חדשה. הוא היה מאד גאה. "אמא קנתה לי...ממש כמו של סטטיק " הפעם החולצה הגיע במידה המתאימה עם מסר. אל תסתכל לאחור, זה לא הכיוון שלך. מעניין שהמסר המדוייק הזה מגיע מהכיוון של אמא אלנה ואילן מבלי להבין את הדברים הביא אותו לשולחן ליל הסדר. חג שמח #פרוייקט_תיעוד_חווית_אומנה_משפחתית:


1 view0 comments
bottom of page