top of page

דע את זכויותך - תפקיד מנחה האומנה בתקופת הקורונה

תפקידו של מנחה האומנה, שזור בתוך חיי משפחת האומנה ומשתלב ביחסים בין הורי האומנה, ילד האומנה, ההורים הביולוגיים ומהווה העין המשגיחה מטעם המדינה .

תפקידיו העיקריים של מנחה האומנה:

 1. אחראי לבניית ויישום תוכנית טיפול וקידום למימוש הפוטנציאל של כל ילד בשיתוף עם עו"ס המחלקה לשירותים חברתיים.

 2. השתתפות בוועדת הערכה עיתית לשם בחינת מצב הילד והתאמת התוכנית הטיפולית לצרכיו.

 3. מתן הנחייה , הדרכה וייעוץ למשפחות האומנה לפי הצורך לפחות אחת לחודש.

 4. מילוי "כלי זיהוי איתותי מצוקה לילד באומנה עבור מנחי האומנה, למשפחת האומנה ועבור המורה".

 5. ליווי תמיכה ומעקב אחר הטיפול הניתן למושם במשפחת האומנה באמצעות ביקורי בית, לפי הצורך לפחות פחם אחת בחודש.

 6. קיום קשר רציף עם גורמים רלוונטיים משמעותיים בחיים הילד כגון: מערכות חינוך, הבריאות והמטפלים השונים של הילד.

 7. קיום מפגשים קבוצתיים למספר משפחות אומנה במטרה לאפשר למידה ותמיכה הדדית.

 8. דיווח מידי לגורמי הפיקוח ופקיד הסעד על כל אירוע חריג.

 9. רישום עדכני ומפורט בתיק הילד באומנה הכולל: שיחות עם משפחת האומנה, שיחות עם הילד וכן כל גורם אחר הקשור למשפחת האומנה והילד. כמו כן, רישום מפורט של ביקורי הבית או ביקורים במסגרת היומיומית ושיחת טלפון.

 10. יעביר דו"ח שנתי על כל מושם לעו"ס משפחה.

 11. ידאג לכל נושא ההוצאות המיוחדות לפי תוכנית הטיפולית וצרכיו של הילד ומקדמות אם יש צורך.

תפקיד מנחה האומנה מגוון ומורכב. תפקידו לקשר ולדווח בין כל גורמי המערכת הנוגעים לטיפול בילד ובהבטחת עתידו וכן לתכנן עם משפחת האומנה והגורמים הרלבנטיים את התוכנית הטיפולית.

כל זאת, נעשה על ידי קשר רציף הן על ידי ביקורי בית לפחות אחת לחודש בביתו של הילד המושם וכן על ידי קשר טלפוני עם משפחת האומנה והגורמים המטפלים בילד.

מנחה האומנה מקיים קשר רציף עם ילד האומנה ומשפחת האומנה באמצעות ביקורי בית וקשר טלפוני רציף, בנוסף לתוכנית הטיפול.

מגפת הקורונה, והאמצעים שנוקטת הממשלה על מנת להתמודד עמה, כגון : תקנות לשעת חירום, צווים, הנחיות והמלצות שונות, משפיעים על חיינו בדרכים רבות.

אחת ההשפעות היא על תפקוד מנחה האומנה בעת המגפה, בעיקר נוכח הריחוק החברתי המתחייב בתקנות.

בתאריך 15.3.2020 יצאה הוראת משרד הבריאות בה נכתב :

ייסגרו: " ..... חל איסור ביקורים במסגרות רווחה ,סיעוד או בריאות, המשתמשים כבתים לחיים עבור תושביהם למעט מלווה אחד לכל היותר, רצוי מלווה קבוע.."

לאור המציאות החדשה, אין אפשרות למנחה האומנה להגיע לביקורי הבית כמו גם לא ניתן להגיע למפגשים עם ההורים הביולוגים במרכזי הקשר.

עבודתו היומיומית של מנחה האומנה השתנתה והיה צורך לשנות את אופן הקשר והטיפול בילדי האומנה .

מנחי האומנה לא יכולים לבקר את ילדי האומנה במשפחת האומנה (בשל סכנת המגפה), לכן השירותים יינתנו על ידי "שירותים מרחוק" שיתבצעו בדרך מקוונת, כפי שכל העולם נוהג בימים מאתגרים אלה.

הקשר מתבצע דרך שיחות וידאו וקשר טלפוני עם ילדי האומנה ומשפחות האומנה.

חלק ממנחי האומנה הגדילו לעשות והגבירו את תדירות הקשר על בסיס שבועי (ולא חודשי) עם משפחות האומנה לאור המצב, ובחלק מהארגונים מפעילים בהמלצת מנחה האומנה אף אפשרו חונך זמני שיגיע למספר שעות להקל על הטיפול בילדים.

בימים האחרונים, הממשלה החלה להיערך עם מתווה ליציאה מסגר הקורונה ולהקל על המשק ותושבי המדינה. בשבוע האחרון פעילות מרכזי הקשר חזרה לפעילות שגרה תחת הנחיות חדשות להפעלת מרכזי הקשר.

בסכומם של דברים, נכון לכתיבת שורות אלה לא ידוע לנו על חזרה לשגרה גם אצל מנחות האומנה. יש להניח כי בקרוב יצאו הנחיות חדשות לביקורי הבית וכן המיגון הנדרש בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

 
 

תוכן הפוסט אינו מחליף יעוץ משפטי,אלא מהווה זרקור ידע בלבד.


 

39 views0 comments

Commenti


bottom of page