top of page

החזרים בגין תרופות לילדי אומנה

עמותת "עוגן למשפחות האומנה" עם היד על הדופק, דואגת לזכויות שלכם, הפעם: ביטול הצורך להציג מרשם מקורי בבקשת החזרים על רכישת תרופות.

דר' מיכל דביר, חברת הועד של העמותה, פנתה לאור שלום על מנת לשנות את הדרישות שבגינם ניתן לקבל החזר כספי עבור רכישת תרופות לילדי האומנה.

שמחנו לגלות ש - אור שלום - למען ילדים ונוער בסיכון דאג לנושא הזה טרם פנייתינו. אנו מודים על שיתוף הפעולה וגאים לפרסם שהפנייה נענתה בחיוב, והדרישה בוטלה!זו התשובה שקבלה מיכל והתנאים לקיומה.אכן בתקופה האחרונה נערך דיון בעניין הקלה בדרישות מרשמי קופ"ח שבה הוחלט כי ניתן להעביר את קבלות הקופה ללא המרשם אך בתנאי: 1. שהתרופה אינה נרכשת באופן פרטי. 2. על המשפחה להעביר בבית המרקחת את כרטיס קופת החולים של הילד לצורך קבלת ההנחה. יש לשים לב ששם הילד רשום על הקבלה.פרטים נוספים - עד כה חייבו אותנו, משפחות האומנה להציג מרשם לתרופה וקבלה מאותו יום המעידה על הרכישה בכדי לבקש החזרים, בעידן הזה של מרשמים מקוונים זו הפכה להיות גזרה שהציבור אינו יכול לעמוד בה, ואכן משפחות רבות חדלו לבקש החזרים, שילמו מכיסן. ולמרות הקושי, עד היום, לא קבלו המשפחות הנחייה חדשה.בשאלות נוספות בעניין זה ובעניינים נוספים פנו אלינו, אנחנו כאן בשביל כולנו! אפשר גם במייל: ogen.organization@gmail.com2 views0 comments

Comments


bottom of page