top of page

החזרים עבור אירוע בר/ת מצווה לילדי האומנה

עמותת "עוגן למשפחות האומנה" עונה לשאלות שלכם, והיום: החזרים עבור אירוע בר / ת מצווה לילדי האומנה. מה מדיניות ההחזרים הממשלתית של הוצאות משפחות האומנה לאירוע בר / ת מצווה לילדי אומנה? האם כל מפעיל שירותי אומנה קובע את המדיניות בעצמו?.משפחות יקרות, פניתם אלינו בפורום הקבוצתי וביקשתם שנברר עבורכם את העניין. נציגתנו חברת הועד, אם אומנת בעצמה, בדקה את הנושא עבורכם. ראשית פנינו לגב' נעמי זריז, מפקחת האומנה במחוז תל אביב והמרכז שהגיבה כי תבדוק הנושא ותחזור עם תשובה, במקביל שיתפנו גם את גב' רחל איגר לוין, מפקחת האומנה הארצית שהשיבה לאחר מספר ימים כי "הארגון המפעיל ייתן החזר לפי תקנות התשלומים משנת 2017". וכאן נסביר: תקנות התשלומים משנת 2017 הן בעצם "מחירון", אשר נבנה כמענה משלים, פרקטי להנחיות חוק האומנה משנת 2016 המסדיר את תשלומי המשפחות והחזרי הוצאות עבור ילדי האומנה על פי ערך נקוב בשקלים חדשים או נקודות זיכוי על פי תקנות מס ההכנסה.חוק האומנה סעיף 46 (א') לחוק מגדיר כי " אומן יקבל מהמשרד, במישרין או באמצעות הגוף המפעיל, תשלומים בעבור הוצאות שיאפשרו לו לספק את צורכי הילד, לרבות צרכיו המיוחדים, בהתאם לתכנית הטיפול". בהתאם להוראות חוק האומנה סעיף 46 (ב') תוקנו תקנות התשלומים בשנת 2017, אשר מסדירות את הסכומים אשר ישולמו לאומנים כזכויות ולצורך מימון צרכי הילדים. התקנות קובעות כי בגין אירוע בר מצווה ניתן לקבל החזר של עד 35 נקודות זיכוי בשעה ששווי נקודות זיכוי הינה 219 ₪, המשמעות היא שסכום ההחזר המרבי לאירוע עומד על 7665 ש"ח.אנו מודעים לכך שההחזר אינו משקף עלות אמתית של אירוע בר/בת מצווה אך אין ספק שהוא מקל על ההוצאה. ההוצאות המוכרות הן ביגוד לאירוע, אולם/מסעדה קייטרינג , צלם וכיוצ"ב. חשוב לציין כי על מנת לקבל את ההחזר יש להציג חשבונית ולהקפיד ששמו של ילד הבר מצווה יהיה רשום על גביה. את החשבוניות יש להגיש לעמותה אליה אתם שייכים על מנת לקבל את ההחזר.נתקלתם בעוד בעיות/ שתפו אותנו וננסה לעזור.. מנהלת הקהילה תמר איל - 052-2944766 ogen.organization@gmail.comעמותת עוגן למשפחות האומנה שמה לעצמה מטרה לעלות את מודעות משפחות האומנה למיצוי זכויותיהן אשר מעוגנות בחוק האומנה ובתקנות התשלומים.נתראה בשמחות כל הזכויות שמורות לעמותת "עוגן למשפחות האומנה" ______________________________________________________________________________ #זכויות_הורי_האומנה תוכן הפוסט אינו מחליף יעוץ משפטי, אלא מהווה זרקור ידע בלבד ______________________________________________________________________________3 views0 comments

コメント


bottom of page