top of page

יום אחד בישרו לנו שהתקבלה החלטה

#פרוייקט_תיעוד_חווית_אומנה_משפחתית: הגענו לאומנה ממקום טהור ממקום שרוצה לשנות את העולם עבור ילד. חשבנו שלמסע הזה מצטרפים האומנה והרווחה והחברה כולה - קוראים לזה נאיביות.

ובאומנה כמו באומנה הבנו את התמימות שלנו. הבנו שהטוהר והכוונות הטובות נמצאות רק אצלנו. אך המערך של האומנה והרווחה רואה בכך עבודה - כמו פקיד במשרד. דיני נפשות יש פה, ילד רך שהחיים לא חייכו אליו. ילדנו הביולוגים שיצאו חבולים ופגועים. ואנחנו שנותרנו שבורים, ביטחוננו העצמי נפגע, הביטחון בהורות שלנו התערער. ותקופת שיקום ארוכה שעברנו כדי לצאת מחוזקים. צר לנו שבסיפור הזה לא נביא סיפור אופטימי אך גם את הצד הזה צריך לספר. צד שהוא לא יחיד בנוף האומנה ומספר על התנהלות לא בריאה שצריכה להשתנות. חמש שנים שאנו היינו משפחה אומנת לילד נדיר, חכם בטירוף, עם יכולת גבוהות, נפש פגועה ממעברים, נטישות וחוסר רצף טיפולי. הבאנו אותו להשגים , הצטיינות בלימודים, תחושת שייכות, יחודיות בציור ובכתיבה. יום אחד, כן ממש יום אחד בישרו לנו שהתקבלה החלטה להחזירו לביתו הביולוגי. לבית שלא מתפקד, שממנו יצא בהיותו פעוט ובו לא היה מעל עשר שנים, זאת בניגוד לרצונו. יצאנו לשיח, במטרה לשנות את ההחלטה. ממשפחה מצויינת הפכנו ברגע ללא ראויים, מזיקים לילד, לא מבינים .....ככל שהתעקשנו להסביר את גודל הטעות דרך הצגת עובדות ומקרים כך הכעס של המערכת עלינו גדל. ביום אחד בלי שום הודעה מוקדמת - דפקו על הילד עובדת סוציאלית, שוטר וצו. לקחו אותו בלי להסביר למה. הילד נותר שבור - הדרדר למקומות קשיים. אנחנו נותרנו עם צלקות כולל ילדנו הביולוגים הרכים. נותרנו עם הרבה שאלות ללא מענה והעיקרי בינהם - מה נאמר לבית המשפט שאיפשר הוצאה של הילד מהרגע להרגע, ללא הודעה מוקדמת. שאלה שנותרה ללא מענה. _________________________________________________________________________________________ הסבר המערכת: המשפחה האומנת אינה צד בהליך המשפטי ועקב כך אינה מדווחת לגבי תהליכים שמתנהלים בנוגע להשמה של הילד והתוכניות העתידיות עבורו. למשפחת אומנה יש זכות להופיע ולהשפיע והמציאות בשטח מראה שלא כל הצדדים מכירים את החוק. לפיכך יוצא שמשפחת האומנה מופתעת ושהמידע שיש בידייה לא נלקח בחשבון כלל. מציאות בשטח מראה שהמערכת מתנהלת באופן מיושן עם נהלים שולוקים בחסר, מביאים בחלק מהמקרים לכך שהילד האומן נפגע מהחלטות שלא לוקחות בחשבון את מכלול הנתונים. _______________________________________________________________________________________ תמונת אילוסטרציה - הפרטים והשמות שונו בכדי לשמור על אנונימיות _______________________________________________________________________________________Commentaires


bottom of page