top of page

פעילות ציבורית של ועד העמותה - בצל משבר הקורונה

Updated: Apr 7, 2020

תודה לח"כ שטרית, שבחרה במליאת הכנסת היום (5.4.2020 ) לשים את פרוייקט החיים שלנו, בקדמת הבמה. ולהעלות לרמת השיח הפוליטי את הקשיים איתם אנחנו מתמודדים. משפחות האומנה הם יסוד משמעותי לחוסנה ובריאותה של החברה הישראלית אנחנו פועלים לההכרה הציבורת במטרה לתת את המענה הנדרש לילדי האומנה, שיהיו לנו הכלים והאמצעים לעשות את מלכתינו, על הצד הוב ביותר

מצרפת לכאן את החלק הרלוונטי לנו מתוך הנאום של ח"כ שטרית

כמו שקורה בכל מצב חירום, גם פה יש נושאים שנופלים בין הכיסאות. משפחות האומנה שעושות עבודת קודש ורבות מהן נפגעו מההשלכות הכלכליות של משבר הקורונה.

נתבשרנו שהמדינה תעניק מענק "פסח לכל ילד" באמצעות מנגנון הקצבאות של ביטוח לאומי שמעביר את הכסף באופן אוטומטי למשפחות הביולוגיות. אלא שבעקבות מגבלות משרד הבריאות, רבים מילדי האומנה כלל אינם יכולים לבקר בעת הזאת את המשפחות הביולוגיות.

אני סבורה שמן הראוי שאת המענק בן 500 ₪ עבור כל ילד - תקבלנה המשפחות שמגדלות בפועל את הילדים ומעניקות להם את מלוא המשאבים ותשומת הלב.

אני מבקשת מכל הנוגעים בדבר להיתרם למען מטרות חשובות ודחופות אלה".

ועד העמותה הוזמן לישיבה בועידת הכנסת המיוחדת לענייני רווחה ועבודה, שמתקיימת 7.42020. חברת הועד ד"ר מיכל דביר, תיצג את משפחות האומנה - תמיכה בילדי האומנה ובמשפחות האומנה בעת משבר הקורונה - ולאחריו.

ניסחנו את עיקרי הדברים - מוזמנים להתרשם

הכנה לשיחה בועד - מטרות ויעדים: 1. אנחנו על המפה 2. תמיכה כספית מיידית 3. הערכות יציאה מהמשבר כולל אנחנו תוכן הדברים: שמי דר מיכל דביר, ואני אמא אונת מזה 11 שנים לשני בנים, ואני חברה בוועד המנהל של עמותת עוגן למשפחות האומנה קודם כל- תודה רבה שהזמנתם אותנו היום לדבר ולהיות חלק מהשיח. הקמנו את העמותה לפני שנה וחצי כדי לייצג וגם כדי למצב את מעמדם של משפחות האומנה. משבר הקורונה לא פסח על משפחות האומנה, חלק מהמשפחות נכנסו למשבר חסרי רזרבות ועם אתגרים ונטל יחודיים לסיטואציה אני רוצה להתמקד כעת בשני מישורים- בעזרה בטווח המיידי, ובהערכות ליציאה ממשבר הקורונה. קודם כל- אנחנו רוצים להבטיח שמענק ראש הממשלה לילדי ישראל , יגיע למשפחות האומנה שמגדלות את הילדים ולא לידי משפחות הביולוגיות, כפי שנהוג עם קצבת הילדים. חברת הכנסת קטי שיטרית העלתה זאת אתמול במליאה, ואנחנו מודים לה מאד על כך. נמתין לתשובת וועדת הכספים בעניין חשוב זה כמו כן אנחנו מבקשים להעביר סיוע כספי מיידי למשפחות האומנה, שקורסות עקב השבתת מערכת החינוך, פלוס אובדן הפרנסה של רבים מהורי האומנה. חשבנו שאולי ניתן להפנות למשפחות תקציבים של האירגונים המפעילים שלא מנוצלים כעת. לדוגמא תקציבי החוגים , שיעורי העזר, וגם חלק מהטיפולים שלא מבוצעים כעת. בטווח הרחוק יותר אנחנו מבקשים שתוכן תוכנית ייעודית ליציאה מהמשבר, שתכלול הרחבת המענים הלימודים כגון עיבוי מערך השיעורים הפרטיים והחונכים גם לתקופת הקיץ, בה בדרך כלל אין מימון מהארגונים לפעולות אלו. אנו מצפים שנציגי עמותת ההורים יהיו שותפים פעילים בהכנת התוכניות הנל. תודה שאיפשרתם לי לדבר היום. חג שמח ד"ר מיכל דביר - חברת ועד עמותת "עוגן למשפחות האומנה"


20 views0 comments
bottom of page