top of page

21- אילן - ילד אומנה

Updated: Apr 27, 2020

השנה אילן החליט להתחפש לשוטר זה לקח ארבע שנים אילן הוא ילד אמיץ לפני ארבע שנים. . . המדינה החליטה שסביבת החיים של אילן בחמשת השנים הראשונות לחייו מסוכנת. המדינה החליטה שאמא שלו לא מסוגלת להבטיח את שלומו. יש לאילן געגועים חזקים לכל מה שהיה העולם שלו לפני אותו הלילה. ויש את הרגע ההוא - השוטרים המפחידים שניכנסו הביתה באמצע הלילה. מי לא היה שם, באותו הלילה לפני ארבע שנים - השופט שהחליט - לא הגיע - האפוטרופוס לסידרי דין שתמך - לא היה נוכח - פקידת הסעד שהמליצה - אותה אילן לא זוכר את השוטרים שלקחו אותו - הוא יזכור תמיד אוסף חוויות החיים של ילדי אומנה מטלטלות פרדה - בדידות - פחד - חוסר ודאות - ילדי אומנה חיים בצל פוסט טראומה מורכבת ומטובלת בגעגועים חזקים לאמא בעיניים של ילד אומנה המשטרה היא האחראית היחידה. בסיפור של אילן הכוח לסדר את כל הבלגן שלו נמצא ביידיים של אותו שוטר. באביב לפני ארבע שנים.- כשכל השקדיות פורחות השוטרים לקחו אותו כמו חבילה והעבירו למשפחה חדשה. אילן הוא ילד אמיץ - היום הוא מסכים להסתכל לאותו השוטר בעיניים השנה יש לאילן את הכוח לקחת את השליטה חזרה השנה אילן בחר להתחפש לשוטר אמא אילנה ואני (האמא השניה) אוהבות אותך וגאות מאד. .

חוויות אומנה נוספות - מוזמנים לקרוא בקישור - כאן - https://bit.ly/2ScDAxk

 
 

תמונת אילוסטרציה - הפרטים והשמות שונו בכדי לשמור על אנונימיות

 

תוכלו להצטרף לכוח המשטרתי, להרגיש כחלק מנבחרת של שומרי חוק, למנוע פשעים או לתפוס עבריינים בשעת או לאחר מעשה וליהנות מעבודה גדושה באדרנלין וסיפוק רב. אומנם בפועל החיים של שוטר/ת לא נראים כמו סרט פעולה, אבל הם לא פחות מרתקים, - לקוח מתוך האתר - https://yoram.walla.co.il/

 


26 views0 comments

Comments


bottom of page