top of page

זו ההזדמנות שלך לתמוך במשפחות האומנה הפועלות בשליחות אמיתית, בהצלת נפשות ואתגר אמיתי יום יומי.

בכל שנה מאות ילדים מוצאים מהבית, בחוסר ברירה, עקב הזנחה הורית וחוסר תפקוד. 

משפחות אומנה התנדבו לפתח את ליבן ואת ביתן לילדים בסיכון, והכניסו למשפחתם ילדים שחוו טראומות רבות בחייהם הקצרים.

המסע מלווה במאבק מתמשך עיקש ויום יומי.

 

עמותת עוגן הינה העמותה היחידה בישראל שמטרתה לתמוך במשפחות האומנה.

העמותה פועלת במספר זירות לחיזוק מעמד משפחות האומנה בציבור ,מול גופי ממשל וליצירת קהילה תומכת.

אנחנו מבקשים את עזרתכם בתמיכה בעמותת עוגן, כדי שנוכל להמשיך בסיוע למשפחות האומנה.

 כל תרומה תוכל לעזור לעמותה להמשיך בפעילותה.

פוסט 22.jpg
bottom of page