top of page

מידע למשפחות האומנה

הורי האומנה מבינים שמציאות החיים המשפחתית צריכה לעבור התאמה.
חוסר המנוחה שלנו נובע מחוייבת שלנו לייצר עבור ילדי הלב שלנו, עוגן יציב בעולם שמזג האויר בו סוער תמיד. 


המידע במדור הזה מותאם למחוייבות שלנו ללמוד היבטים שונים של תחום האומנה.
כאן תמצאו: מידע משפטי בנוגע לזכויות של משפחות האומנה בישראל.
פרשנות לחוק האומנה, ידע בתחום חינוך ופסיכולוגיה
כל מה שצריך... (-: ועוד. . . מוזמנים לפנות ולדרוש את מה שחסר לכם - להשתמע

bottom of page