top of page

הנחיות עדכניות להפעלת מרכזי הקשר הורים ילדים בשגרת הקורונה

מגפת הקורונה, והאמצעים שנוקטת הממשלה על מנת להתמודד עמה, כגון : תקנות לשעת חירום, צווים, הנחיות והמלצות שונות, משפיעים על חיינו בדרכים רבות.

אחת ההשפעות היא על תפקוד המפגשים בין ילדי אומנה לבין ההורים הביולוגים בעת המגפה, בעיקר נוכח הריחוק החברתי המתחייב בתקנות.

לאור ההקלות בתנאי ההתנהגות היומיומית של חיינו ,ובהתאמה לכך יצאה הנחיה חדשה לאופן הביקור במרכזי הקשר.

על פי הנחיות משרד הבריאות (התו הסגול) לפני הכניסה למרכז הקשר וכן תוך כדי הביקור יש להקפיד על מספר כללים :

· ניקוי וחיטוי מרכז הקשר.

· הימצאות בקבוק אלכוהול ג'ל ומגבונים במרכז הקשר.

· אוורור החדרים במרכז.

· כל הצדדים מחויבים להשתמש באמצעי מיגון כגון מסכה.

· כל הצדדים מחויבים למלא טופס הצהרת בריאות

· מדידת חום לכל מי שמגיע למרכז קשר.

· אחריות משפחת האומנה לדאוג לילד האומנה למסיכה החל מגיל 6.

· מגע בין הורה לילד- לא ניתן למנוע מגע, אך ניתן להסביר שכדי להימנע ממגע.

· לעדכן לפני המפגש על כל שינוי בריאותי.

· אין להכניס אוכל למרכז הקשר.

· מומלץ להביא צעצועים מהבית.

· אין להשתמש במתקני החצרהחשש הגדול מפני הידבקות בנגיף, הביאה את המדינה לשנות את שגרת החיים ללא התראה מוקדמת, הדברים בהם היינו מורגלים הפכו סידרם .

ממקום בו היינו רגילים לקירוב פיזי ,יש צורך לשמור על ריחוק חברתי , הוראות התו הסגול נכנסו לכל העסקים ושינו את שיטות העבודה בכל תחום אפשרי.

אנחנו כמשפחות אומנה נצטרך בזמן הקרוב להסביר ולהנגיש לילדי האומנה (בהתאמה לגילם), את המשמעות של השגרה החדשה ,ולנסות להסיר את החשש

שלהם מהלא נודע.

החשש הגדול מפני הידבקות בנגיף, הביאה את המדינה לשנות את שגרת החיים ללא התראה מוקדמת, הדברים בהם היינו מורגלים הפכו סידרם .

ממקום בו היינו רגילים לקירוב פיזי ,יש צורך לשמור על ריחוק חברתי , הוראות התו הסגול נכנסו לכל העסקים ושינו את שיטות העבודה בכל תחום אפשרי.

אנחנו כמשפחות אומנה נצטרך בזמן הקרוב להסביר ולהנגיש לילדי האומנה (בהתאמה לגילם), את המשמעות של השגרה החדשה ,ולנסות להסיר את החשש

שלהם מהלא נודע.


 

תוכן הפוסט אינו מחליף יעוץ משפטי,אלא מהווה זרקור ידע בלבד.132 views0 comments

Yorumlar


bottom of page