top of page

מכתב מרגש מגב' רחל לוין איגר - מפקחת אומנה ארצית

Updated: Apr 4, 2020

משפחות יקרות השבוע קיבלו משפחות אומנה רבות מכתב מרגש מגב' רחל לוין איגר - מפקחת אומנה ארצית. המכתב מביע את הערכה לעשייה היומיומית שלנו במיוחד בימים מורכבים אלו.

בימים של שיגרה אומנה היא הורות מורכבת שמצריכה מאיתנו המשפחות, לשמור על יציבות בשעה שבחוץ יש סערה, המשפחה, היא עוגן משמעותי. בימים מורכבים אלו אתגר של משפחות האומנה הופך להיות מורכב יותר.

הצוות מנהל עמותת עוגן חווים אתכם פרטים וכקהילה וגאים בכם מאד, על היכולת המופלאה להתמודד עם מורכבות באופן שמקדם את משפחתכם.


מצורף הקישור למכתב - גאווה בברכת חזרה במהרה לשיגרה.

73 views0 comments

Comments


bottom of page